?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu: w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu zia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowcu - z późniejszymi zmianami

2017-06-19 17:38:04
Konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia miasta Sosnowca do związku metropolitalnego - RAPORT GZM

2017-06-19 12:48:35
Zarządzenie Nr 317 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Sosnowiec w ramach projektu rewitalizacyjnego planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020

2017-05-26 11:20:06
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca przeprowadzonych w dniach 22.03-28.03.2017

2017-04-18 14:59:24
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca przeprowadzonych w dniach 24.02-02.03.2017

2017-04-18 14:58:29
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: wyłączenia stosowania przepisów art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) na terenie miasta Sosnowca przeprowadzonych w dniach 24.02-16.03.2017

2017-04-18 14:56:28
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Plac Waldemara Zillingera 1 w IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Plac Waldemara Zillingera 1.

2017-04-05 15:09:36
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-04-05 15:08:54
Rewitalizacja obiektów „Muszelka” oraz MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu na cele społeczne.

2017-03-29 21:12:29
Rewitalizacja Osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ulicy Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społeczności lokalnej

2017-03-29 21:11:13