?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2018 – 2022

2018-01-23 14:00:50
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Środula

2018-01-23 13:42:17
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie symboli Miasta Sosnowca w postaci herbu, flagi, sztandaru oraz hejnału.

2018-01-15 16:32:51
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie symboli Miasta Sosnowca w postaci herbu, flagi, sztandaru oraz hejnału.

2017-11-14 13:56:41
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2017-11-13 16:40:29
Konsultacje społeczne

2017-11-06 14:55:42
Wyniki konsultacji projektu uchwały RM dot. wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca

2017-10-16 15:30:53
projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2017-10-13 12:21:06
Wprowadzenie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca,

2017-10-02 15:00:09
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 399/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

2017-07-25 12:30:29