?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2017-11-13 16:40:29
Konsultacje społeczne

2017-11-06 14:55:42
Wyniki konsultacji projektu uchwały RM dot. wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca

2017-10-16 15:30:53
projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2017-10-13 12:21:06
Wprowadzenie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca,

2017-10-02 15:00:09
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 399/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

2017-07-25 12:30:29
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie usunięcia patrona Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017-07-19 15:05:49
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017-07-19 15:05:12
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany nazwy ulicy Adama Śliwki w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017-07-19 15:04:27
Raport z konsultacje społecznych w sprawie projektów Uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu: 1.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy w Sosnowcu, 2. w projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu sprawie: ustalenia Statutu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy w Sosnowcu

2017-07-12 14:25:32