?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu poprzez zmianę jego siedziby

2018-04-30 17:49:10
Raport po konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na okręgi wyborcze

2018-04-17 14:37:07
Raport z konsultacji społecznych dotyczących zasad V edycji Budżetu Obywatelskiego.

2018-03-28 14:27:20
Raport po konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na okręgi wyborcze

2018-03-19 17:59:00
Raport z konsultacji podpisany przez Pana Prezydenta

2018-02-19 14:48:53
Raport z przeprowadzonych konsultacji ws. wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2018-02-13 13:51:04
Przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2018 – 2022

2018-01-23 14:00:50
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Środula

2018-01-23 13:42:17
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie symboli Miasta Sosnowca w postaci herbu, flagi, sztandaru oraz hejnału.

2018-01-15 16:32:51
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie symboli Miasta Sosnowca w postaci herbu, flagi, sztandaru oraz hejnału.

2017-11-14 13:56:41