?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Środula oraz projektu jej statutu.

2012-04-23 11:17:00
Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia statutu jednostki pomocniczej – Dzielnicy Maczki.

2012-04-23 11:09:00
RAPORT z konsultacji 1) zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.; 2) nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu.

2012-04-18 15:10:00
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.

2012-04-18 15:05:00
Konsultacje w sprawie zmiany Uchwały Nr 350/XXI/2012 RM z dnia 29.03.2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu.

2012-04-18 12:43:00
RAPORT z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały - WYdział Edukacji

2012-04-11 14:26:00
RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 905/LXV/10 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU Z DNIA 28.10.2010r. W SPRAWIE USTANOWIENIA MIEJSKICH STYPENDIÓW

2012-04-02 14:59:00
Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

2012-04-02 14:12:00
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nadania nowych zapisów w statutach Instytucji Kultury w Sosnowcu.

2012-03-30 14:42:00
Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecice na obszarze Gminy Sosnowiec.

2012-02-24 15:16:00