?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Ireny Półtorak” dla skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic gen. Stefana Grota-Roweckiego i Gospodarczej w granicach miasta Sosnowca.

2018-12-10 16:24:49
Wynik konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ze zmianami

2018-11-29 11:18:59
Raport po Konsultacjach Społecznych

2018-11-28 14:54:33
Raport po Konsultacjach Społecznych

2018-11-28 14:53:10
Raport po Konsultacjach Społecznych

2018-11-28 14:50:04
Ogłoszenie o konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ze zmianami

2018-11-20 09:15:10
Raport po Konsultacjach Społecznych

2018-11-16 10:44:12
Protokół z konsultacji społecznych do Programu Współpracy na rok 2019

2018-09-26 13:43:53
raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

2018-09-19 13:37:17
raport z konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi dotyczących obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

2018-09-19 13:36:00