?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
obwieszczenie publiczne o wydanej w dniu 14.01.2019 r. decyzji nr 5/19/X o wygaszeniu decyzji nr 39/18/W-Cp z dnia 09.05.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej TBS 53599 – budowa wieży stalowej na działce nr ew. 2174/1 obręb Klimontów przy ul. Traugutta w Sosnowcu.

2019-01-16 14:29:21
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci gazowej wysokiego ciśnienia w rejonie ul. Małe Zagórze, 3 Maja w Sosnowcu

2019-01-15 14:29:47
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca

2019-01-14 17:32:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu

2019-01-11 11:55:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Długosza w Sosnowcu

2019-01-11 11:54:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Bohaterów Getta w Sosnowcu

2019-01-11 11:46:01
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Kreksów, Bohaterów Getta w Sosnowcu

2019-01-09 12:50:08
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci wodociągowej przy ul. Dojazdowej w Sosnowcu

2019-01-09 12:45:30
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych

2019-01-04 12:04:29
Obwieszczenie o wygaszeniu z mocy prawa decyzji o warunkach zabudowy nr 279/10/W z dn. 23.09.2010 r. , decyzji o warunkach zabudowy nr 299/10/W z dn. 13.10.2010 r. , decyzji o warunkach zabudowy nr 95/11/W z dn. 01.04.2011 r. , decyzji o warunkach zabudowy nr 96/11/W z dn.01.04.2011 r. , decyzji o warunkach zabudowy nr 97/11/W z dn. 01.04.2011 r. , decyzji o warunkach zabudowy nr 98/11/W z dn. 01.04.2011 r. , decyzji o warunkach zabudowy nr 99/11/W z dn. 01.04.2011 r. , decyzji o warunkach zabudowy nr 100/11/W z dn. 01.04.2011 r.

2018-12-31 11:13:05