?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca

2019-03-19 13:34:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej przy ul. Sławkowskiej, Dojazdowej, Arctowskiego, Pekińskiej w Sosnowcu

2019-03-18 17:02:12
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play przy al. Zagłębia Dąbrowskiego 25 w Sosnowcu

2019-03-18 17:00:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Wnukowskiego w Sosnowcu

2019-03-15 12:49:54
obwieszczenie o wydanej w dniu 14.03.2019r. decyzji nr 31/19/W-CP o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcję oświatową na samodzielny lokal mieszkalny (1 piętro) i lokal biurowy – Administracja Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie (parter), na działce nr ew. 7276 obręb 0009 przy ul. Piwnika Ponurego 9 w Sosnowcu.

2019-03-15 11:41:14
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci ciepłowniczej przy ul. Stoczniowców, Żelaznej, Konstytucji w Sosnowcu.

2019-03-15 11:37:26
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci ciepłowniczej przy ul. Parkowej i Mościckiego w Sosnowcu.

2019-03-15 11:32:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa przepompowni wód deszczowych – ulica Ostrogórska

2019-03-15 10:47:53
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci ciepłowniczej przy ul. Piwnika Ponurego oraz ul. Lotników w Sosnowcu

2019-03-14 14:10:18
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowie wagi samochodowej wraz z najazdami, odwodnieniem i kablami energetycznymi i teletechnicznymi przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu

2019-03-14 13:19:31