?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 912/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagórze Zachód

2018-10-03 13:57:57
Uchwała Nr 873/LXIV/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie ul. marsz. Józefa Piłsudskiego - południe ( teren o symbolu O.2 U,P)

2018-10-03 13:57:47
Uchwała Nr 838/LX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru przy ulicy Teatralnej

2018-10-03 13:57:30
Uchwała Nr 1093/LXII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego miasta Sosnowca dla obszaru "Bór Wschód" i rejon ul. Grenadierów

2018-10-03 13:57:11
Uchwała Nr 414/XXI/2000 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodaro-wania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie skrzyżo-wania ulic: 1 Maja – Andersa i Narutowicza – Mikołajczyka.

2018-10-03 13:56:59
Uchwała Nr 654/LII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA”

2018-10-03 13:56:47
Uchwała Nr 840/LX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północno-zachodniej części dzielnicy Milowice

2018-10-03 13:56:25
Uchwała Nr 839/LX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec – Północ etap I, zatwierdzonego uchwałą nr 350/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 kwietnia 2016 roku, dla terenu oznaczonego symbolem S.15 Uo

2018-10-03 13:56:13
Uchwała Nr 838/LX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru przy ulicy Teatralnej

2018-10-03 13:55:56
Uchwała Nr 714/LVI/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej

2018-10-03 13:55:24