?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Mapa-plany obowiązujące.

2019-03-13 14:48:39
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca.

2019-03-13 14:47:47
Uchwała Nr 76/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie wschodniej obwodnicy GOP, ul. Aleksandra Fredry, ul. Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz. Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 13.02.2019 r., poz. 1330

2019-03-11 15:21:44
Uchwała Nr 77/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie rzeki Przemszy. Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 13.02.2019 r., poz. 1331

2019-03-11 15:20:19
Uchwała Nr 48/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północnozachodniej części dzielnicy Milowice Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 3.01.2019 r., poz. 18

2019-01-22 14:13:46
Uchwała Nr 21/II/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 5.12.2018 r., poz. 7575 Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR IFIII.4131.1.106.2018 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r.

2019-01-22 14:12:14
Uchwała Nr 957/LXX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 2.11.2018 r., poz. 6888

2019-01-22 14:10:19
Uchwała Nr 925/LXVII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja, ks. Wł. Sedlaka, S. Żeromskiego Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 5.09.2018 r., poz. 5413 Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR IFIII.4131.1.80.2018 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 października 2018 r.

2019-01-18 11:46:43
Uchwała Nr 911/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec-Północ etap I, zatwierdzonego uchwałą nr 350/XXX/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku, dla terenu oznaczonego symbolem S.15 Uo Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 13.08.2018 r., poz. 5081

2018-08-28 14:34:25
Uchwała Nr 910/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie rzeki Przemszy Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 13.08.2018 r., poz. 5080

2018-08-28 14:34:13