?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca.

2018-10-01 16:26:35
Mapa-plany obowiązujące.

2018-10-01 16:23:46
Uchwała Nr 911/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec-Północ etap I, zatwierdzonego uchwałą nr 350/XXX/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku, dla terenu oznaczonego symbolem S.15 Uo Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 13.08.2018 r., poz. 5081

2018-08-28 14:34:25
Uchwała Nr 910/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie rzeki Przemszy Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 13.08.2018 r., poz. 5080

2018-08-28 14:34:13
Uchwała Nr 909/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północno-zachodniej części dzielnicy Milowice Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 13.08.2018 r., poz. 5079

2018-08-28 14:33:59
Uchwała Nr 908/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "POGOŃ-ZACHÓD" Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 13.08.2018 r., poz. 5078

2018-08-28 14:33:46
Uchwała Nr 892/LXV/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i płd. wschodniej części gminy zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 3.07.2018 r., poz. 4219

2018-08-28 14:33:01
Uchwała Nr 837/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218/XXII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 roku, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem G.16 ZD Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 4.04.2018 r., poz. 2195 Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR IFIII.4131.1.34.2018 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r., poz. 2984

2018-08-28 14:32:47
Uchwała Nr 836/LX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: mjr. Hubala-Dobrzańskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gabrieli Zapolskiej.

2018-08-28 14:32:21
Uchwała Nr 821/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie ulicy gen. Mariusza Zaruskiego.

2018-08-28 14:32:04