?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta informacyjna nr 26/2018 dot. uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko RDOŚ dla projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec – Północ etap I, zatwierdzonego uchwałą nr 350/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 kwietnia 2016 roku, dla terenu oznaczonego symbolem S.15 Uo.

2018-07-11 14:28:54
Karta informacyjna nr 25/2018 dot. uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PPIS dla projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec – Północ etap I, zatwierdzonego uchwałą nr 350/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 kwietnia 2016 roku, dla terenu oznaczonego symbolem S.15 Uo.

2018-07-11 14:27:45
Karta informacyjna nr 24/2018 dot. projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego uchwałą nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 roku, w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.

2018-07-04 14:43:25
Karta informacyjna nr 23/2018 dot. uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PPIS dla projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego uchwałą nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 roku, w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.

2018-07-04 14:41:52
Karta informacyjna nr 22/2018 dot. uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko RDOŚ dla projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego uchwałą nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 roku, w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.

2018-07-04 14:40:25
Karta informacyjna nr 18/2018 dot. uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PPIS dla projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sosnowca zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 369/XXXI/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w zakresie kierunków rozwoju dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.

2018-05-10 15:10:30
Karta informacyjna nr 17/2018 dot. uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko RDOŚ dla projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sosnowca zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 369/XXXI/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w zakresie kierunków rozwoju dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.

2018-05-10 15:09:28
Karta informacyjna nr 3/2018 dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: mjr. Henryka Hubala-Dobrzańskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gabrieli Zapolskiej

2018-03-01 14:51:53
Karta informacyjna nr 7/2018 dot. projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego uchwałą nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 roku, w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami B.20 P,U(W) i B.21 P,U(W)

2018-03-01 14:50:23
Karta informacyjna nr 13/2018 dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór Wschód” i rejonu ul. Grenadierów – etap I

2018-03-01 14:49:23