?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie ekofizjograficzne - 1/2013.

2013-04-16 13:09:00
Prognoza oddziaływania na środowisko - 2/2013.

2013-04-16 13:06:00
Formularz F - Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego dla obszaru Stary Sosnowiec-Północ, Sosnowiec Centrum, Sosnowiec Śródmieście, ...

2010-02-11 09:34:00
Formularz F - karta informacyjna dla prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru “Naftowa"

2010-02-11 09:19:00
Formularz F 4 – karta informacyjna dla prognoz oddziaływania na środowisko i opracowań ekofizjograficznych

2009-12-22 13:48:02
Formularz F 3 – karta informacyjna dla prognoz oddziaływania na środowisko i opracowań ekofizjograficznych

2009-12-22 13:46:22
Formularz F 2 – karta informacyjna dla prognoz oddziaływania na środowisko i opracowań ekofizjograficznych

2009-10-22 10:30:00
Formularz F 1 – karta informacyjna dla prognoz oddziaływania na środowisko i opracowań ekofizjograficznych

2009-10-22 10:28:00