?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Karty informacyjne nr 1/2014 i 2/2014

2014-02-12 14:33:00
Karty informacyjne nr 3/2013 i 4/2013

2013-07-10 08:30:00
Karta informacyjna dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Jedności.

2013-05-16 15:10:00
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 1/2013.

2013-04-16 13:04:00
PODSUMOWANIE PRZYJĘTEJ ZMIANY M.P.Z.P. MIASTA SOSNOWCA DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO OBSZAR „ŚRODULA-PÓŁNOC”, PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR 233/XIX/03 RM. Z DNIA 18 GRUDNIA 2003 r.

2012-03-16 09:46:00
Zagospodarowanie przestrzenne - Projekt Zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej (...).

2011-04-26 16:03:00
Zagospodarowanie przestrzenne - Projekt Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula-Północ”

2011-04-26 15:58:00
Oddziaływanie na środowisko - Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części (..

2011-04-26 15:56:00
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula-Północ” (...).

2011-04-26 15:55:00
Charakterystyka środowiska - Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec

2011-04-26 15:52:00