?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Etap I budowa hali A1 i zespołu hal B (B1, B2, B3) dla zadania „budowa dwóch budynków biurowych oraz pięciu hal magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” ul. Wiejska, dz. nr: 2834/6, 2835, 2836, 2837, 2838, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846 ob. 0007

2019-02-18 13:34:22
“Rozbudowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu” – droga klasy D, kategoria drogi – droga gminna. Działki objęte inwestycją: 5205, 5201/1, 5201/2 (po podziale 5201/3, 5201/4, 5201/5), 5203/2 (po podziale 5203/3, 5203/4, 5203/5), 4966 (po podziale 4966/1, 4966/2, 4966/3), 4971, 4957/2 obręb 10

2018-12-20 11:13:19
„Remont gazociągu Tworzeń – Szopienice” na odcinku Pz16-Paz25, który swoim zakresem obejmuje gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 wraz z zaznaczonym pasem montażowym i strefą kontrolowaną oraz infrastrukturą towarzyszącą (tj. słupki oznaczone, kable i słupki pomiarowe) na dz. nr 12/2, 13/2, 14, 15, 7/4, 2937, 2/5, 1/4, 2834/6, 2838, 2833/6, 2830/15 obręb Porąbka przy ul. Wiejska/Nowa w Sosnowcu

2018-10-29 14:34:07
Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza – klasy Z z ul. Wiejską – klasy L (stacją ratownictwa) w Sosnowcu wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury technicznej

2018-08-17 09:53:56
Zagłębiowski Park Sportowy – budowa stadionu piłkarskiego, stadionu zimowego przy ul. Blachnickiego, Zaruskiego, Bora Komorowskiego i hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na dz. 3495/1,3538 obręb 10, dz. 2098/12, 2098/20, 2098/23, 2099/26, 2096/6, 2099/9, 2100/11, 2101/11, 2101/6, 2102/10, 2102/17, 2102/9, 2103/13, 2104/23, 2104/33, 2104/36, 2103/29, 2098/10, 2100/6, 2098/17, 2098/15, 2103/25, 2103/26, 2103/28, 2099/3, 2104/35, 2105/23 obręb Zagórze, pomiędzy ul. Blachnickiego, Bora Komorowskiego, Zaruskiego

2018-07-11 11:50:02
budowa kontenerowej sortowni odpadów na dz. nr 5029/2 obręb 11 przy ul. Radocha 6 w Sosnowcu

2018-04-23 14:50:39
Pozwolenie na budowę dla inwestycji: rozbudowa i przebudowa Zakładu „Bitron Poland” Sp z o.o. o wieżę magazynową, stalowy podest z pomieszczeniem pomp, rampę wjazdową i cokół betonowy oraz przebudowę istniejącej hali przez wykonanie części socjalnej i fragmentu ściany oddzielenia pożarowego oraz pomieszczeń pomocniczych produkcji przy dz. nr 995/3 obręb 12 przy ul. Watta 6 w Sosnowcu

2018-04-13 11:16:24
przebudowa istniejącego torowiska tramwajowego, budowa przykanalików kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji deszczowej , przebudowa istniejącej trakcji tramwajowej i istniejących linii zasilających trakcję elektryczną na dz. nr 35, 277, 278, 279, 280, 281, 331, 332, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 683, 684, 783, 1396, 1397, 1398, 1399, 1487, 1488, 1489, 1490, 2283, 2284, 2285, 2286, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 3148, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3166/4, 3322, 3358, 3359, 3360, 3361, 4284, 4285, 4286, 4459, 4460 obręb 9 przy ul. Będzińskiej w Sosnowcu.

2018-01-10 11:05:53
budowa linii kablowej w ramach zadania „Wymiana linii kablowej 6kV relacji stacja transformatorowa nr 918 6/0,4kV „Osiedle Akademickie”- stacja transformatorowa nr 1059 6/0,4kV „Rudna VT-4” na dz. nr 1392, 1390, 1389, 1387, 1386/2, 1384, 1385, 1506, 799, 1341, 814, 811, 817, 822, 660, 652, 647, 644, 628, 1301, 1639, 1656, 2148, 2147, 2145, 2577, 2576, 2572, 2574, 2575, 3005, 3010, 3007, 4128/1, 3019, 3023, 3538, 3537, 3536, 3531, 3022/3 obręb 9 przy ul. Zbaraska, Radosna, Spokojna, Wiosenna, Szeroki Łan, Sucha, Gospodarcza, Staropogońska w Sosnowcu

2018-01-10 11:02:50
budowa hali „A” magazynowo-logistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną pod nazwą Centrum Logistyczne Sosnowiec

2017-12-20 09:32:32