?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
budowa dwóch budynków biurowych oraz pięciu hal magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 2834/6, 2835, 2836, 2837, 2838, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846 obręb Porąbka przy ul. Wiejskiej w Sosnowcu,

2018-12-20 11:49:30
„Rozbudowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu” – droga klasy D, kategoria drogi – droga gminna

2018-10-29 14:04:47
"Remont gazociągu Tworzeń – Szopienice” na odcinku Pz16-Paz25, który swoim zakresem obejmuje gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 wraz z zaznaczonym pasem montażowym i strefą kontrolowaną oraz infrastrukturą towarzyszącą (tj. słupki oznaczone, kable i słupki pomiarowe) na dz. nr 12/2, 13/2, 14, 15, 7/4, 2937, 2/5, 1/4, 2834/6, 2838, 2833/6, 2830/15 obręb Porąbka przy ul. Wiejska/Nowa w Sosnowcu

2018-09-03 14:00:30
Zagłębiowski Park Sportowy – budowa stadionu piłkarskiego, stadionu zimowego przy ul. Blachnickiego, Zaruskiego, Bora Komorowskiego i hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na dz. 3495/1,3538 obręb 10, dz. 2098/12, 2098/20, 2098/23, 2099/26, 2096/6, 2099/9, 2100/11, 2101/11, 2101/6, 2102/10, 2102/17, 2102/9, 2103/13, 2104/23, 2104/33, 2104/36, 2103/29, 2098/10, 2100/6, 2098/17, 2098/15, 2103/25, 2103/26, 2103/28, 2099/3, 2104/35, 2105/23 obręb Zagórze, pomiędzy ul. Blachnickiego, Bora Komorowskiego, Zaruskiego

2018-07-11 11:48:23
„Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza - klasy Z z ul. Wiejską – klasy L w Sosnowcu wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury technicznej”

2018-05-23 10:45:03
Wniosek o wydanie decyzji na budowę dla inwestycji: przebudowa budynku magazynowo-biurowego polegający na wydzieleniu komory chłodniczej z zapleczem socjalnym na dz. nr 4076/1 obręb 12 przy ul. Orląt Lwowskich 146 w Sosnowcu

2018-05-21 11:30:23
zmiany decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca nr 607/17 z dnia 13.09.2017 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budynek usługowo-mieszkalny z garażem podziemnym i z lokalem usługowym na parterze wraz zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, placem zabaw, infrastrukturą drogową na dz. nr 6883 obręb 0010 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu.

2018-04-30 11:36:48
zmiany decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca nr 607/17 z dnia 13.09.2017 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budynek usługowo-mieszkalny z garażem podziemnym i z lokalem usługowym na parterze wraz zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, placem zabaw, infrastrukturą drogową na dz. nr 6883 obręb 0010 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu.

2018-04-30 11:32:45
Wniosek o wydanie decyzji na budowę dla inwestycji: rozbudowa i przebudowa Zakładu „Bitron Poland” Sp z o.o. o wieżę magazynową, stalowy podest z pomieszczeniem pomp, rampę wjazdową i cokół betonowy oraz przebudowę istniejącej hali przez wykonanie części socjalnej i fragmentu ściany oddzielenia pożarowego oraz pomieszczeń pomocniczych produkcji przy dz. nr 995/3 obręb 12 przy ul. Watta 6 w Sosnowcu

2018-04-03 13:55:00
przedłużenie (budowa) linii nr 15 do osiedla Zagórze w zakresie torowiska tramwajowego, trakcji, zasilania, odwonienia torowiska i układu drogowego, sieci gazowej, wodno- kanalizacyjnej, teletechnicznej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, oświetleniowej, budowa podstacji trakcyjnej z zasilaniem i przyłączami, punktu dyspozytorskiego z przyłączami, węzła przesiadkowego – wiaduktu w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” przy ul. Braci Mieroszewskich, Paderewskiego, mar. Rydza Śmigłego, al. Wolności. Blachnickiego

2018-03-29 08:55:46