?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ulic Objazdowej-Zwiadowców-Szperaczy

2019-03-12 13:46:30
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 80/2, obręb Kazimierz, położonej przy ul. Nowej

2019-03-01 12:01:06
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sosnowcu, przy ul. Wrzosowej 10.

2019-02-18 16:26:59
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej poł. przy ul. Orląt Lwowskich 9.

2019-02-13 13:33:00
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Przygranicznej w Sosnowcu.

2019-02-12 13:39:47
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Kolonia Wągródka w Sosnowcu.

2019-02-12 13:38:32
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej ozn. jako dz. nr 2451,nr 2241/4 obręb 0012 Sosnowiec , położonej w Sosnowcu przy ul. Żelaznej.

2019-02-11 16:06:38
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. K.C. Norwida

2019-01-28 15:09:06
Przetarg nieograniczonym na przekazanie w 10-letnią dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części zabudowanych, jak i niezabudowanych wiatami przystankowymi, zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca

2015-12-30 14:29:27