?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”.

2016-02-02 13:55:24
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - „Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu - mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury.”

2016-01-07 10:57:16
Najwyższa Izba Kontroli - Finansowe aspekty wykonywania przez gminy zadań z zakresu opieki nad zwierzętami.

2015-11-18 10:40:17
Wojewoda Śląski- Weryfikacja danych statystycznych z zakresu aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych stanowiących podstawę obliczenia dotacji w Dziale 750-Administracja publiczn

2015-11-18 10:39:24
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Instytucja Pośrednicząca II stopnia- Kontrola realizacji projektu POKL ”Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu”.

2015-11-18 10:38:08
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

2015-11-18 10:37:02
Archiwum Państwowe w Katowicach – Kontrola archiwum zakładowego.

2015-11-18 10:33:43
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Wykorzystanie środków finansowych Funduszu zgodnie z umową.

2015-11-18 10:30:42