?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Realizacja zadań w zakresie przygotowania publicznych szkół do objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym.

2013-10-15 15:15:00
Kontrola – gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

2013-10-15 15:14:00
Kontrola projektu realizowanego w ramach programu rządowego “Cyfrowa Szkoła”

2013-10-15 15:13:00
Kontrola wydanych licencji – krajowy transport osób, rzeczy, transport drogowy taksówką.

2013-06-12 15:17:00
Kontrola projektu “Gospodarcza Brama Śląska, etap I, zadanie 2.

2013-05-22 12:57:00
Kontrola w zakresie nadzoru Prezydenta nad działalnością finansową Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w latach 2009-2012.

2013-04-29 14:33:00
Wystąpienie pokontrolne - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.

2013-01-31 13:57:00
Kontrola NIK - Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie pozyskanego drewna.

2013-01-31 13:54:00
Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

2013-01-22 08:33:00
Kontrola Archiwum Państwowego – archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego

2013-01-15 08:34:00