?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego znak OS-RG.KW-00006/18

2018-01-09 15:11:52
Prezydenta Miasta Sosnowca, w imieniu którego występuje pan Stanisław Stanek z dnia 24.11.2017 r., nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 2/17/RD z dnia 21.11.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach” na działkach o numerach: 7402/1, 7402/2, 1898, 1935, 1937, 1939, 1941, 2745, 2748, 2749, 2750, 3937 (po podziale 3937/1), 2712/40, 2712/41, 2712/42 (po podziale 2712/103), 2712/54 (po podziale 2712/102), 2712/57, 2712/58, 2712/59, 2712/60, 2712/61, 2712/69, 2712/70, 2712/71 (po podziale 2712/96), 2712/72, 2712/73, 2712/78, 2712/79, 2712/84, 2712/85, 2712/90, 2712/95, 2743, 1885 (po podziale 1885/1), 2712/107, 2712/109, 2712/111, 2712/114, 3777/2 (po podziale 3777/6), 1887 (po podziale 1887/1), 1909, 2744, 1908, 1883 (po podziale 1883/1), 1884 (po podziale 1884/1), 1901, 1903, 2736, 2740, 1921, 2724, 2768, 1919, 1934, 1882 (po podziale 1882/1), 1886 (po podziale 1886/1), 1888 (po podziale 1888/1), 1889/1 (po podziale 1889/4), 1904, 1907, 1910, 1912, 1914, 1916, 1922, 1925, 1927, 1930, 3780, 3938, 3939, 4840, 2746, 2747, 2751/1, 2712/4 (po podziale 2712/105), 3777/1 (po podziale 3777/4), 1890 (po podziale 1890/1, 1890/2), 3777/3 (po podziale 3777/8, 3777/9), 2712/2 (po podziale 2712/99), 1931 obręb 0009 Sosnowiec oraz 160/2, 161/2, 170/2, 162/2, 1/10, 1/7, 1/8, 1/6 obręb 0001 Czeladź.

2017-12-07 15:08:43
Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach

2017-11-27 17:02:24
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic

2017-11-09 14:48:11
Prezydenta Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.10.2017 r. wydał decyzję nr 1/17/RD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „ Przebudowa ulicy Kukułek w Sosnowcu, droga klasy L, kategoria drogi – droga gminna ”.

2017-10-19 15:04:20
Prezydenta Miasta Sosnowca zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12.10.2017 r. zostało podjęte zawieszone postanowieniem z dnia 20.09.2017 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach.

2017-10-18 13:21:51
Prezydenta Miasta Sosnowca zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20.09.2017 r. zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach.

2017-09-28 12:18:51
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowca zawiadamiające o korekcie wniosku z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach.

2017-09-22 12:26:20
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOS.4201.3.2017.AS2.14 z dnia 11 sierpnia 2017 roku

2017-08-14 12:57:27
Obwieszczenie o korekcie wniosku z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach w zakresie omyłki pisarskiej dotyczącej działki objętej inwestycją nr ew. 3777/2 (po podziale 3777/3), powinno być 3777/2 (po podziale 3777/6)

2017-07-20 14:42:38