?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

2018-12-21 09:03:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie "Budowy stacji paliw wraz z myjnią samoobsługową i automatyczną"

2018-12-21 09:00:36
Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 1378/2 obręb 0003 Zagórze z działką sąsiednią (przy ul. M. Kasprzaka 20a).

2018-12-18 10:07:14
Informacja dotycząca listy szkół, które uzyskały wsparcie finansowe z programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2018

2018-12-11 15:22:20
Terminy Narad Koordynacyjnych WGG na 2019 rok.

2018-12-06 14:42:11
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 733 obręb 0007 Porąbka z działkami sąsiednimi (przy ul. Wiejska 1a).

2018-12-06 14:41:07
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 349 obręb 0007 Porąbka z działkami sąsiednimi (przy ul. Dąbrowska).

2018-12-06 14:40:07
Urząd Statystyczny informuje - aktualne badanie ankietowe "Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej" oraz "Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego"

2018-12-05 13:58:32
obwieszczenie w sprawie utrzymania porządku na drogach i chodnikach w okresie zimowym 2018_2019

2018-11-19 15:26:40
“Budowa węzła w ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowca”

2018-10-30 12:10:50