?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu: informacje o depozytach.

2018-10-16 14:25:58
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wystąpieniu do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Tychach, Sosnowcu, Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Jaworznie i Oświęcimiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię dla przedsięwzięcia “Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice-Bytom-Chorzów Stary- Mysłowice Brzezinka- Oświęcim oraz Dorota-Mysłowice Brzezinka”.

2018-09-03 16:43:45
OGŁOSZENIE DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

2018-09-03 16:38:12
Terminy ZUD na 2018 rok plus wniosek i załącznik do wniosku

2018-06-25 13:08:23
Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 15 czerwca 2018 r.

2018-06-21 15:28:25
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 47/18/W-CP z dnia 12.06.2017 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa kolektora ogólnospławnego na działkach nr 6852, 6868 ob. 0009 i 198, 197 ob. 0011 przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu”

2018-06-14 12:39:47
Decyzja administracyjna GL.RET.070.7.60.2018 zatwierdzająca taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oraz zatwierdzone taryfy na dostawę wody i odbiór ścieków w latach 2018-2021 – obowiązujące od dnia 1 czerwca 2018.

2018-05-28 17:16:05
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

2018-05-21 14:54:03
OGŁOSZENIE ZABYTKI

2018-01-24 14:52:41
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy dz.1007/2 obręb 0010 ul.Zuzanny 3.

2018-01-17 14:19:40