?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7821.20.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. dot. inwestycji drogowej “Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza – klasa Z z ul. Wiejską – klasy L w Sosnowcu wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury technicznej”.

2018-12-10 16:26:46
Wykaz wszystkich punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Sosnowca wraz z informacją dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy prawnej.

2018-12-07 11:06:30
Terminy Narad Koordynacyjnych WGG na 2019 rok.

2018-12-06 14:42:11
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 733 obręb 0007 Porąbka z działkami sąsiednimi (przy ul. Wiejska 1a).

2018-12-06 14:41:07
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 349 obręb 0007 Porąbka z działkami sąsiednimi (przy ul. Dąbrowska).

2018-12-06 14:40:07
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 154 obręb 0009 z działkami sąsiednimi (przy ul. Rolnicza 32).

2018-12-06 14:39:10
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 96/3 obręb 0003 z działką sąsiednią (przy ul. Żwirki i Wigury 3).

2018-12-06 14:36:25
Urząd Statystyczny informuje - aktualne badanie ankietowe "Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej" oraz "Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego"

2018-12-05 13:58:32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.3.2017.AM.31 z dnia 27 listopada 2018 r.

2018-11-30 13:22:23
obwieszczenie w sprawie utrzymania porządku na drogach i chodnikach w okresie zimowym 2018_2019

2018-11-19 15:26:40