?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieć gazowa ul. Odkrywki

2018-06-18 17:43:16
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego znak GL.ZUZ.2.421.177.2018.BD/4453

2018-06-18 16:03:46
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca

2018-06-18 13:04:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ul. Leśna

2018-06-15 12:31:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa pomostów i schodów radocha II ul. Ostrogórska

2018-06-15 12:29:46
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 3473 obręb 0010 Sosnowiec z działkami sąsiednimi.

2018-06-15 12:18:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.47.2018.JB.9 z 07.06.2018r.

2018-06-14 15:33:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6

2018-06-14 12:45:41
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 47/18/W-CP z dnia 12.06.2017 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa kolektora ogólnospławnego na działkach nr 6852, 6868 ob. 0009 i 198, 197 ob. 0011 przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu”

2018-06-14 12:39:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Piłsudskiego, Teatralna, Krzywa w Sosnowcu

2018-06-14 11:16:20