?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z pracy Zespołu do weryfikacji poprawności oddanych głosów w wyborach do Sosnowieckiej Rady działalności Pożytku Publicznego

2017-09-20 14:40:07
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 836/3 z działkami sąsiednimi nr 868, 835, 1079, 1073, 1068, 6877, 1045, 837 obręb 0010.

2017-09-18 17:12:39
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 4966 z działką sąsiednią nr 4954 obręb 0010.

2017-09-18 17:11:40
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 1641 z działkami sąsiednimi nr 1617, 1642 i 1664 obręb 0007 Porąbka.

2017-09-18 17:10:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów polegające na odzysku w instalacji - węzeł mieszająco - separujący"

2017-09-15 15:56:47
Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci tramwajowo-drogowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu do ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86”

2017-09-15 15:55:07
awiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu zabudowy budynków usługowo-mieszkaniowych oraz budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną i układem wewnętrznym komunikacyjnym z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 6883 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu” o niezałatwienia sprawy w terminie.

2017-09-15 15:53:58
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki 6020 obręb 0009 przy ul Chopina 6 w Sosnowcu.

2017-09-12 14:57:41
Obwieszczenie – zawiadomienie o wyznaczeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla zadania pn: Wykonanie projektu budowlanego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorem autorskim dla odcinka Będzin-Katowice Szopienice Południowe – LOT A1 w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap 1: Linia E65 na odc. Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice – prace przygotowawcze” oraz projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap 1: Linia E65 na odc. Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice”, w zakresie prac zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca.

2017-09-11 17:07:57
Obwieszczenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla zadania pn: Wykonanie projektu budowlanego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorem autorskim dla odcinka Będzin-Katowice Szopienice Południowe – LOT A1 w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap 1: Linia E65 na odc. Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice – prace przygotowawcze” oraz projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap 1: Linia E65 na odc. Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice”, w zakresie prac zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca.

2017-09-06 14:59:52