?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 782 z działkami sąsiednimi nr 29/4, 775/3, 776/2, 777/2, 778/2 obręb 0007 Porąbka w Sosnowcu - spotkanie przy ul. Wiejskiej nr 136

2017-05-29 16:40:58
Informacja

2017-05-29 16:40:02
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak WGK-ROW.6341.22.2017.JN

2017-05-29 16:32:54
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.2017.AS2.10

2017-05-26 20:19:37
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych 5118 i 5126 obręb 0010 w Sosnowcu z działkami 5121, 5117,5120, 5125 obręb 0010 Sosnowiec przy ul. Zakopiańskiej 5.

2017-05-22 16:48:46
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki 934/4 z działkami sąsiednimi 937, 935, 930 obręb 0012 Sosnowiec przy ulicy Sosnowiej.

2017-05-19 12:14:26
Informacja Wydziału Geodezji i Kartografii w sprawie organizacji pracy Wydziału do 31.05.2017 roku.

2017-05-18 12:21:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu blacharsko – lakierniczego przy ul. Grota Roweckiego 129 w Sosnowcu.”

2017-05-16 12:26:59
Ustalenie przebiegu granic dla działek 4414, 4419, 4425 obreb 0012 położonych przy ul. Zawodzie i Starowiejskiej.

2017-05-09 15:02:09
Gmina Sosnowiec podpisała umowę na Usługę obejmującą „Przeprowadzenie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu Gminy Sosnowiec”

2017-04-19 19:00:16