?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o korekcie wniosku z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach w zakresie omyłki pisarskiej dotyczącej działki objętej inwestycją nr ew. 3777/2 (po podziale 3777/3), powinno być 3777/2 (po podziale 3777/6)

2017-07-20 14:42:38
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 3878, 3882 z działkami sąsiednimi nr: 3884, 3881, 2751/1 obręb 0009 Sosnowiec ul. Saturnowska 21.

2017-07-20 14:11:02
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 4857, 4910, 4909, 4859 obręb 0009 Sosnowiec przy ul. Kaplicznej 6.

2017-07-20 14:08:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie konieczności ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej 110kV Cieśle - Bukowno

2017-07-20 13:02:59
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.I.6640.769.2017

2017-07-19 11:27:56
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.I.6641.1052.2014

2017-07-17 13:20:27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu zabudowy budynków usługowo-mieszkaniowych oraz budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną i układem wewnętrznym komunikacyjnym z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 6883 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu”.

2017-07-14 12:14:17
Tytuł dokumentu: Informacja dotycząca wyjazdu uczniów sosnowieckich szkół na tzw. "zieloną szkołę"

2017-07-13 15:03:30
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr 17/2017 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu zabudowy budynków usługowo-mieszkaniowych oraz budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną i układem wewnętrznym komunikacyjnym z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 6883 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu”

2017-07-12 14:21:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach – działki objęte inwestycją: 7402/1, 7402/2, 1898, 1935, 1937, 1939, 1941, 2745, 2748, 2749, 2750, 3937 (po podziale 3937/1), 2712/40, 2712/41, 2712/42 (po podziale 2712/103), 2712/54 (po podziale 2712/102), 2712/57, 2712/58, 2712/59, 2712/60, 2712/61, 2712/69, 2712/70, 2712/71 (po podziale 2712/96), 2712/72, 2712/73, 2712/78, 2712/79, 2712/84, 2712/85, 2712/90, 2712/95, 2743, 1885 (po podziale 1885/1), 2712/62, 2712/63 (po podziale 2712/107), 2712/64 (po podziale 2712/109), 2712/65 (po podziale 2712/111), 3777/2 (po podziale 3777/3), 1887 (po podziale 1887/1), 1909, 2744, 1908, 1883 (po podziale 1883/1), 1884 (po podziale 1884/1), 1901, 1903, 2736, 2740, 1921, 2724, 2768, 1919, 1934, 1882 (po podziale 1882/1), 1886 (po podziale 1886/1), 1888 (po podziale 1888/1), 1889/1 (po podziale 1889/4), 1904, 1907, 1910, 1912, 1914, 1916, 1922, 1925, 1927, 1930, 3780, 3938, 3939, 4840, 2746, 2747, 2751/1, 2712/4 (po podziale 2712/105), 3777/1 (po podziale 3777/4), 1890 (po podziale 1890/1, 1890/2), 3777/3 (po podziale 3777/8, 3777/9), 2712/2 (po podziale 2712/99), 1931 obręb 0009 Sosnowiec oraz 160/2, 161/2, 170/2, 162/2, 1/10, 1/7, 1/8, 1/6 obręb 0001 Czeladź

2017-07-06 14:31:00