?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
poinformowanie stron i społeczeństwa o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2018r., znak WOOŚ.4210.27.2017.JB.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza- Szopienice”

2018-04-23 15:42:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.2.2015.AM.22 z 19 kwietnia 2018 r.

2018-04-23 15:34:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Walcowni Walcówki (WRM) na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Sosnowcu" zlokalizowanego przy ul. Niweckiej 1 w Sosnowcu.

2018-04-23 15:16:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-04-19 14:33:18
Umowa na „Kompleksową usługę elektronicznego znakowania psów i przeprowadzenia sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu gminy Sosnowiec.” została podpisana Fundacją Pomocy Zwierzętom Domowym i Dzikim "CENTRUM LECZENIA ZWIERZĄT" z siedzibą w Lędyczku Drugim nr 2, 77-330 Krzemieniewo z Gabinetem Weterynaryjnym Centrum Leczenia Zwierząt przy ul. Sieleckiej 29 w Będzinie. tel. kontaktowy 504-464-454

2018-04-18 14:58:05
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki 443 obręb 0005 Sosnowiec przy ul. Górnej 24.

2018-04-16 17:33:50
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki 6878 z działką 6866 obręb 0009 Sosnowiec.

2018-04-16 17:33:05
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki 3430 z działką 3042/4 obręb 11 Sosnowiec.

2018-04-16 17:32:09
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki 3431 z działką 3042/4 obręb 11 Sosnowiec.

2018-04-16 17:31:13
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki 2847 z działką 3042/4 obręb 11 Sosnowiec.

2018-04-16 17:30:31