?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Działalność polegająca na zbieraniu odpadów, w tym złomu” w Sosnowcu przy ul. Reja 7 (działka nr 739/3 obręb 0007 Porąbka).

2019-02-12 13:40:59
Obwieszczenie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2019 r. znak WGK-RIT.6344.1.2018.JN

2019-02-07 14:43:04
Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

2019-01-31 14:43:13
Informacja o przeprowadzeniu Kwalifikacji Wojskowej na terenie UM Sosnowiec

2019-01-31 14:04:39
ZARZĄDZENIE NR 39 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

2019-01-30 14:15:04
Drzwi Otwarte w Szkole Podstawowej Nr 22 w Sosnowcu.

2019-01-29 09:41:59
Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie linii lakierniczych wraz z suszarniami na działkach nr 2695, 2692, 2694 obręb Klimontów, na terenie zakładu Bitron Poland Sp. z o. o.”, położonego w Sosnowcu przy ul. Jedności 46.

2019-01-23 13:25:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 stycznia 2019r., znak WOOŚ.420.100.2018.JB, informujące społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie (podniesieniu rzędnej składowiska) składowiska (kwatera B i C) przy ul. Grenadierów w Sosnowcu.

2019-01-17 14:52:03
Wykaz wszystkich punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Sosnowca wraz z informacją dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy prawnej.

2019-01-07 16:34:26
Na podstawie art. 104 oraz 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 253/18/X z dnia 20.12.2018 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: “Rozbudowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu” – droga klasy D, kategoria drogi – droga gminna. Działki objęte inwestycją: 5205, 5201/1, 5201/2 (po podziale 5201/3, 5201/4, 5201/5), 5203/2 (po podziale 5203/3, 5203/4, 5203/5), 4966 (po podziale 4966/1, 4966/2, 4966/3), 4971, 4957/2 obręb 10 na wniosek Zarządcy Drogi – Prezydenta Miasta Sosnowca, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Piotra Sośnierza (Sośnierz).

2019-01-03 14:32:49