?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 1499, 1500 z działkami 918/2, 927, 928, 943, 944, 946, 969/1 obręb 0005_Ostrowy Górnicze Sosnowiec (ul. Maczkowska).

2017-11-22 14:11:45
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 4285 z działkami 4288, 4290, 4251 obręb 0012 Sosnowiec (ul. Łabędzia).

2017-11-22 14:05:26
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 564/2 z działkami sąsiednimi 563/1, 563/2, 621/4, 566/1, 565/1 obręb 0003 Zagórze Sosnowiec.

2017-11-21 14:27:09
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działek nr 371 z 429 obręb 0011 Sosnowiec.

2017-11-21 14:25:39
Zawiadomienie stron postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 21/2017 z dnia 16 października 2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu zabudowy budynków usługowo-mieszkaniowych oraz budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną i układem wewnętrznym komunikacyjnym z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 6883 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu.”

2017-11-20 16:23:58
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla zadania pn: Wykonanie projektu budowlanego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorem autorskim dla odcinka Będzin-Katowice Szopienice Południowe – LOT A1 w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap 1: Linia E65 na odc. Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice – prace przygotowawcze” oraz projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap 1: Linia E65 na odc. Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice”, w zakresie prac zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca.

2017-11-17 11:27:03
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 22/2017 z dnia 02.11.2017r, znak WGK-ROŚ.6220.1.19.2017.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie lakierni wraz ze strefą przemysłową w obrębie istniejącego zakładu produkcji konstrukcji stalowych Przedsiębiorstwo Budowlane „Budirem”, zlokalizowanego w Sosnowcu, przy ul. Kosynierów 34a, na działkach ewidencyjnych 1825/30 i 1825/31”

2017-11-17 11:19:24
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 537/5 obręb 0008 (ul Kolonia Wągródka 8a) z działkami sąsiednimi 24, 537/4, 535/3, 539/8 obręb 0008 Sosnowiec.

2017-11-16 14:56:41
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 2431 obręb 0011 z działkami sąsiednimi obręb 0011 Sosnowiec (przy ul. Prostej).

2017-11-16 14:54:37
Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji do funkcji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanego przy ul. Ostrogórskiej 38 w Sosnowcu”.

2017-11-15 14:31:23