?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wynki konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

2019-02-01 13:04:02
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”.

2019-01-17 14:44:31
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

2019-01-10 13:59:25
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi”.

2019-01-08 14:24:31
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”.

2018-12-31 11:28:12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.

2018-12-31 11:26:08
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

2018-12-31 11:24:12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

2018-12-31 11:20:56
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”

2018-12-31 11:18:52
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa

2018-12-28 12:58:44