?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

2019-01-14 14:49:41
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019 pn. ”Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020”

2019-01-14 14:45:32
Zarządzenie Nr 869 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 24.12.2018 r. w sprawie zaproszenia jednostek organizacyjnych Miasta Sosnowiec do składnia wniosków na realizację w 2019 r. programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

2018-12-24 10:45:27
Najem powierzchni pod automaty vendingowe na terenie obiektów MOSiR Sosnowiec

2018-11-28 13:41:06
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

2018-11-22 14:14:47
konkurs na najem powierzchni pod automat vendingowy na terenie lodowiska przy al. Zwycięstwa

2018-11-08 14:40:40
Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej charakterze sportowym w obiekcie Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu

2018-10-16 14:28:26
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sosnowca o konkursie - o przyznanie miejskich stypendiów artystycznych

2018-10-01 09:13:33
Ogłoszenia Prezydenta o możliwości składania wniosków z propozycjami kandydatur do nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

2018-04-12 08:03:25
Najem pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ulicy 3 Maja 41."

2018-01-23 13:35:32