?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy : WZP.271.1.15.2019.HM

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 11-03-2019 r. na dzień 19-03-2019 r.

2019-03-19 15:05:48
„1. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 piony 2,3,4, 2. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 53, ul. Makuszyńskiego piony 1,2,6, 3. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 54, ul. Kalinowa 115 piony 1,3, 4. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19”. (znak sprawy: WZP.271.1.19.2019.MW)

2019-03-19 13:27:02
Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec - znak sprawy: WZP.271.1.26.2019.UM

Zamawiający informuje, że środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

2019-03-19 12:30:58
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Ostrogórskiej 37 w Sosnowcu. 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Grabowej 2 w Sosnowcu. 3. Termomodernizacja IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dormana 9a w Sosnowcu. (znak sprawy: WZP.271.1.23.2019.BB)

2019-03-18 16:53:49
„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” 1. Węzeł przesiadkowy 1: Rejon ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego; 2. Węzeł przesiadkowy 2: Rejon skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja; 3. Węzeł przesiadkowy 3: Rejon skrzyżowana ulic 3 Maja – Żeromskiego; 4. Węzeł przesiadkowy 4: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego, al. Mireckiego i ul. Starej; 5. Węzeł przesiadkowy 5: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego; 6. Zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Sosnowca.”Znak sprawy: WZP.271.1.10.2019.SW

Zamawiający informuje, że środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

2019-03-18 14:18:06
„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” Część 1 : Budowa ścieżki rowerowej; Część 2: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (Bulwar Czarnej Przemszy) WZP.271.1.7.2019.KM

Zamawiający, informuje, iż środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

2019-03-18 13:58:58
Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II - Budowa wypożyczalni rowerów - znak sprawy : WZP.271.1.11.2019.HM

Zamawiający informuje, że środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

UWAGA : Nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień : 26.03.2019 r.

2019-03-18 13:26:30
Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu - budowa Stadionu Zimowego i Hali Sportowej [znak sprawy: WZP.271.1.25.2019.BB]

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

UWAGA: "Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- dokumentacja projektowa" dostępny jest pod adresem: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Eut7Ao29clna6-raqhaICOm7oJ3eBKW5?usp=sharing

2019-03-15 16:27:24
„Bieżące utrzymanie i konserwację przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Sosnowca” (znak sprawy: WZP.271.1.138.2018.MT)

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektroniczej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/

2019-03-15 12:27:17
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu 3. Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.128.2018.MT)

2019-03-14 15:51:41