?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
„Dostawa 15 szt. tabletów na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Nasza świetlica – nasze okno na świat!” oraz dostawa 12 szt. komputerów przenośnych na potrzeby projektu p.n.: „Obywatel IT – Sieć bez tajemnic”” znak sprawy: WZP.271.1.132.2018.SW

2018-11-19 13:33:59
„Wykonanie dokumentacji przyrodniczej dotyczącej stanu zachowania oraz wskazań dotyczących koniecznych prac w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego "Torfowisko Bory" wraz z obszarem Natura 2000 oraz użytku ekologicznego "Śródleśne łąki w Starych Maczkach"- znak sprawy: WZP.271.1.121.2018.JŁ

2018-11-16 13:44:42
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec i jej jednostek orgnizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy WZP.271.1.116.2018.JS

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 23.11.2018 r. godz. 10:00

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 30.11.2018r. godz. 10:00

2018-11-16 12:17:56
Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Sosnowca na potrzeby realizacji projektu pn.: Obywatel IT - sieć bez tajemnic - znak sprawy: WZP.271.1.125.2018.HM

Postępowanie o udzielenie zamówineia publicznego na usługę społeczną  o wartości zamówneia poniżej 750.000 euro

2018-11-16 12:03:58
„Zakup materiałów, wyposażenia oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiej Sieci Teleinformatycznej” (znak sprawy: WZP.271.1.133.2018.MW)

2018-11-16 10:22:28
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Stefana Żeromskiego w ramach zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych" (znak sprawy: WZP.271.1.124.2018.UM)

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektroniczej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

2018-11-16 07:43:04
„Druk materiałów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i innych Jednostek Samorządowych”. Znak sprawy: WZP.271.1.110.2018.SW

2018-11-15 13:51:14
„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla pojazdów służbowych Gminy Sosnowiec oraz gminnych jednostek organizacyjnych” znak sprawy: WZP.271.1.100.2018.JŁ

2018-11-14 13:50:35
Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.119.2018.BB)

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektroniczej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

 

2018-11-14 13:36:56
"Dostawa papieru kserograficznego i kopert na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich" - znak sprawy: WZP.271.1.103.2018.UM

2018-11-13 15:57:27