?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec i jej jednostek orgnizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy WZP.271.1.116.2018.JS

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 23.11.2018 r. godz. 10:00

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 30.11.2018r. godz. 10:00

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 06.12.2018r. godz. 10:00

2019-01-14 16:33:47
"Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich" - znak sprawy: WZP.271.1.137.2018.UM

2019-01-14 16:07:17
Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.119.2018.BB)

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektroniczej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

 

2019-01-10 14:55:45
"Dostawa tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi" - znak sprawy: WZP.271.1.134.2018.JŁ

2019-01-09 13:02:46
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości (znak sprawy: WZP.271.1.122.2018.SW)

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektroniczej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

 

2019-01-09 12:06:54
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza” ( znak sprawy: WZP.271.1.75.2018.BB)

2019-01-07 14:58:19
„Bieżące utrzymanie i konserwację przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Sosnowca” (znak sprawy: WZP.271.1.138.2018.MT)

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektroniczej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/

2019-01-07 14:29:58
Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.108.2018.UM)

2019-01-04 10:04:41
„Przeprowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych dla Uczestników projektu EFS Aktywne Centrum Szans dla Nas” Znak sprawy: WZP.271.1.131.2018.KM

Postępowanie o udzielenie zamówineia publicznego na usługę społeczną  o wartości zamówneia poniżej 750.000 euro

2019-01-03 14:03:16
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 35 w Sosnowcu" (znak sprawy: WZP.271.1.136.2018.MW)

2018-12-28 12:05:03