?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
„Remont drogi krajowej nr 94 w Sosnowcu- fragment” znak sprawy: WZP.271.1.65.2016

2016-10-19 08:44:23
Świadczenie usługi obejmującej: Wykonanie Raportu z realizacji w latach 2014-2015 „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca” (znak sprawy WZP.271.1.61.2016).

2016-08-08 13:37:51
„Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole Miejskie Nr 20 przy ul. Śliwki 38 oraz Nr 47 przy ul. Piłsudskiego 92 w Sosnowcu).

2016-07-26 15:03:26
Usługa Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn: „Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole Miejskie Nr 20 przy ul. Śliwki 38 oraz Nr 47 przy ul. Piłsudskiego 92 w Sosnowcu)

2016-07-20 14:24:07
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie wodno-kanalizacyjnym, wentylacji i klimatyzacji w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „ Modernizacja pomieszczeń znajdujących się na II piętrze w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20”

2016-07-14 14:36:05
Budowa Ogrodu Jordanowskiego w Parku imienia Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym w Sosnowcu. Znak sprawy: WZP.271.1.47.2016

2016-07-06 11:54:09
Informacja o unieważnieniu postępowania na remont pomieszczeń kuchni w ZSO nr 12 w Sosnowcu

2016-06-29 14:31:53
Roboty drogowe realizoweane w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Miasta Sosnowca - etap I - WZP.271.1.33.2016

WYNIK  -  Roboty drogowe realizoweane w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Miasta Sosnowca - etap I

2016-06-24 12:23:08
Modernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie miasta Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych

WYNIKI - Modernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie miasta Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych - WZP.271.1.23.206

2016-06-20 12:32:10
Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: „Przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu”. WZP.271.1.24.2016

2016-06-17 13:14:19