?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do składania ofert dla Centrum Opiekuńczo–Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie

2019-03-19 13:31:00
"Usługi zdrowotne- badania profilaktyczne – wstępne, okresowe, kontrolne, szczepienia profilaktyczne pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Sosnowiec” (znak sprawy: ZP/PN/01/2019)

2019-03-11 12:18:28
nformacji o złożonych ofertach na prace remontowe w budynku położonym przy ul. Koszalińskiej 51-53 dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu

2019-03-08 12:45:29
Zaproszenie do składania ofert dla Centrum Opiekuńczo–Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie

2019-03-06 14:42:05
informacji z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Centrum Opiekuńczo–Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie

2019-03-06 14:39:56
Informacja o zaproszeniu do składania ofert na prace remontowe w budynku położonym przy ul. Koszalińskiej 51-53 dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu

2019-03-05 14:56:56
informacja o zaproszeniu do składania ofert na prace remontowo-budowlane w budynku położonym przy ul. Koszalińskiej 51-53 dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu

2019-02-28 13:59:19
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Sosnowiec- Miasto posiadające prawa powiatu - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu zaprasza do składnia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(znak sprawy: CKZiU25.271.1.1.2018)

2019-02-25 16:50:26
Przetarg nieograniczonym na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Centrum Opiekuńczo–Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie

2019-02-19 14:07:57
Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

2019-02-15 12:35:31