?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu w trybie art 39 PZP na dostawę żywności do Żłobka Miejskiego w Sosnowcu

2018-11-19 15:46:53
Ogłoszenie na dostawę 4 fabrycznie nowych samochodów osobowych typu radiowóz, przystosowanych do przewozu 7 osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w instalację monitoringu wizyjnego, konstrukcyjnie wyposażonych w przedział kierowcy, przedział pasażerski oraz oddzielony przegrodą przedział przewozowy dla 2 osób.

2018-11-13 13:39:11
Modernizację lokalu mieszkalnego na potrzeby zespołu opiekuńczo-wychowawczego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie

2018-10-09 14:25:36
Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu ogłasza zamówienie publiczne na zakup wraz z dostawą serwera z oprogramowaniem systemowym oraz instalacją.

2018-09-21 12:20:28
Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej) i opracowań z tą dokumentacją związanych dla nw. zadania oraz czynnym udziale w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla „Zagłębiowskiego Parku Sportowego” (znak sprawy: WZP.271.1.96.2018.MT)

Uwaga- zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 24.08.2018 r. na 29.08.2018 r.

2018-09-11 14:35:40
Dyrektor Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu. Informacja o poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ na ,,Modernizację lokalu mieszkalnego na potrzeby zespołu opiekuńczo-wychowawczego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie”

2018-09-10 17:10:47
Centrum Usług Wspólnych ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych miasta Sosnowiec kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu: zadań służby BHP oraz zadań służby PPOŻ" (znak sprawy ZP/PN/01/2018)

2018-08-24 06:58:35
Modernizację lokalu mieszkalnego na potrzeby zespołu opiekuńczo-wychowawczego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie

2018-08-09 14:24:25
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont sali gimnastycznej w SP 15

2018-07-12 14:49:32
Modernizacja (przebudowa) ulicy 11 Listopada wraz z modernizacją (przebudową) fragmentów ulicy Braci Mieroszewskich

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację (przebudowę) ulicy 11 Listopada wraz z modernizacją (przebudową) fragmentów ulicy Braci Mieroszewskich" (znak sprawy ZP28/2018)

2018-05-08 13:44:19