?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Sosnowiec- Miasto posiadające prawa powiatu - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu zaprasza do składnia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(znak sprawy: CKZiU25.271.1.1.2018)

2019-01-08 15:39:46
Zapytanie ofertowo-cenowego na przegląd i konserwację kotłowni w budynku przy ul. Szczecińskiej 11

2019-01-07 16:29:34
Zawiadomienie o wynikach postępowania na: „Dostawa artykułów czystości w 2019 roku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu”

2018-12-21 09:41:56
Dyrektor ZSO11 w Sosnowcu ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę węgla do ZSO11 w Sosnowcu - ekogroszku do ZSO11 w Sosnowcu.

2018-12-20 10:09:55
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy artykułów żywnościowych na 2019 r. na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu z podziałem na 9 pakietów (części)” w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

2018-12-19 14:47:56
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Żłobek Miejski w Sosnowcu

2018-12-11 14:13:24
Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

2018-12-04 14:09:59
Dyrektor ZSO11 w Sosnowcu ogłasza postępowanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla - ekogroszku do ZSO11 w Sosnowcu.

2018-12-03 14:25:14
Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA 2019 R Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW (CZĘŚCI) NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU UL. GEN.WŁ. ANDERSA 81B - znak sprawy: GTiS.252.1.2018

2018-11-30 15:33:09
Dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Sosnowcu

2018-11-30 13:41:15