?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydział Kultury i Sztuki ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Sosnowca w dziedzinie kultury w roku 2009 (II edycja).

2009-07-02 11:43:00
Wyniki postępowania konkursowego na wybór ofert na realizację programów profilaktycznych w 2009 roku

2009-02-10 15:21:00
"Wyniki konkursu ofert na przeprowadzenie w II półroczu 2008 r. adopcji dzieci z terenu miasta Sosnowca przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2008-11-13 14:12:00
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych miasta Sosnowca w dziedzinie kultury (II edycja).

2008-07-01 13:54:00
Wynik postępowania konkursowego na wybór ofert na realizację programów profilaktycznych w 2008 roku

2008-02-01 14:33:00
Wynik konkursu: Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji w 2008 roku

2008-01-30 11:02:00
Prezydent Miasta Sosnowca unieważnia konkurs na wybór kandydata na inkasenta opłaty targowej na terenie miasta Sosnowca z powodu braku ofert.

2007-11-26 16:40:00
Wyniki postępowania konkursowego dotyczącego konkursu ofert na realizację w 2007 r programów obejmujących usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, rehabilitacyjne i edukacyjne z zakresu profilakt

2007-11-09 15:14:00
Wyniki konkursu ofert na realizację w 2007 r. projektów obejmujących wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych m. S-ca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilno

2007-07-26 15:25:00
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w 2007 r.ośrodka adopcyjno - opiekuńczego

2007-07-26 15:23:00