?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Modernizacja serwisu internetowego miasta Sosnowca pod adresem www.sosnowiec.pl .

2014-09-05 15:07:00
WYNIK - Dostawa i wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu.

2011-06-28 14:46:00
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2011r. na terenie miasta Sosnowca - druk wielkoformatowy

2011-03-22 14:05:00
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - na dostawę świeżego pieczywa.

2011-03-16 14:17:00
Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2011 na terenie miasta Sosnowca - druk wielkoformatowy.

2011-03-11 13:10:00
Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla dzieci z kl. III i dzieci specjalnej troski ZSO5 – Szkoły Podstawowej Nr 38 w ramach „zielonej szkoły”

2011-03-01 14:44:00
Wybór oferty - sprzedaż energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz obiektów municypalnych miasta, a także na potrzeby oświetlenia ulicznego i syg. świetlnej na obszarze m. S-ca.

2010-12-17 15:10:00
Dostawa wyposażenia dla potrzebCentrum Wczesnego Wspomagania RozwojuDziecka w ramach zad. inwestycyjnego pn: Modernizacja infrastruktury ZSZ nr 4 w S-cu - rozszerzenie oferty rehabilitacyjno-dydaktycz

2010-11-08 15:10:00
Remont alejek w parku przy ul. Dybowskiego-Szybowa w Sosnowcu.

2010-10-19 15:00:00
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej pn. „Zainwestuj w Sosnowcu” – część 1, w ramach projektu „Sosnowiec - Miasto dobrych inwestycji” rok 2010.

2010-08-04 14:18:00