?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 90 PE 100 RC na działkach nr 1739, 1740, 1742, 1744 obręb 0009 przy ul. Plonów 24 w Sosnowcu.

2014-12-10 13:37:00
Budowa pierwszej kwatery składowiska odpadów hutniczych na terenie po rozbiórce zwałowiska odpadów hutniczych LIPÓWKA.

2014-11-21 13:23:37
Budowa sieci bazowej telefonii komórkowej KKA_SOSNOWIEC_MIEROSZEWSKI2 w postaci wieży strunobetonowej z systemem anten, urządzeń sterujących,(...) przy ul. Gen. Zaruskiego 3 w Sosnowcu.

2014-11-21 13:17:57
Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce nr 4564 obręb 0009 Sosnowiec przy ul. Przelotowej w Sosnowcu.

2014-06-05 13:43:01
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach przy ul. Nowej w Sosnowcu.

2014-05-27 15:10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kukułek w Sosnowcu.

2014-03-14 13:37:00
Projektowanie centrum usług komersyjnych - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

2014-02-27 13:11:00
Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja: D. Górnicza-Sławków -dł 10.6km.

2014-02-27 07:53:00
Informacja o podjętych czynnściach w sprawie ustalania przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4857 przy ul. Kaplicznej 6.

2014-02-20 14:20:00
Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach przy ul. Armii Krajowej w Sosnowcu.

2014-02-19 12:38:00