?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozpoznanie konstrukcji oraz ocena nośności nawierzchni dla potrzeb opracowania dokumentacji dla przebudowy dróg krajowych na trenie Sosnowca (DK 86, DK 94) - fragmenty

2013-12-09 13:22:00
Wykonanie ekspertyzy dla 2 obiektów mostowych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca.

2013-10-10 13:45:00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

2013-10-07 16:12:00
Wykonanie robót w zakresie budowy nawierzchni miejsca dla koni wraz z ogrodzeniem na terenie pomiędzy ul. Ostrogórską a rzeką Czarną Przemszą w Sosnowcu.

2013-07-26 12:22:00
Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - etap II.

2013-07-04 11:33:00
Naprawa gzymsów wiaduktu oraz montaż barier ochronnych w ciągu ul. Narutowicza nad ul. 3 Maja

2013-06-21 15:06:00
Usługa w zakresie badania nośności obiektu mostowego w ciągu ul. Dworcowej nad ciekiem

2013-06-21 14:46:00
Remonty nawierzchni jezdni i remonty cząstkowe na terenie miasta Sosnowca - Etap II

2013-06-19 13:56:00
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług obejmujących Bankową obsługę budżetu Gminy Sosnowiec.

2013-06-11 15:40:00
Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Sosnowca

2013-06-07 17:01:00