?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sosnowcu z dnia 22.11.2010 r. w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Sosnowca w dniu 05.12.2010r.

2010-11-22 13:55:00
Uchwała Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sosnowcu z dnia 16.11.2010 roku o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sosnowcu nazwiska kandydatki na radną.

2010-11-17 10:24:00
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 28 października 2010 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.

2010-11-05 13:11:00
Informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 listopada 2010 roku dotycząca losowania numerów list komitetów wyborczych.

2010-11-05 12:52:00
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Sosnowcu z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sosnowcu

2010-11-05 08:28:00
Uchwała Nr 880/LXIV/10 RM w Sosnowcu z dnia 30 09 2010 r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta S-ca dla przeprowadzenia wyb. samorządowych zarządzonych na dzień 21 11 2010r

2010-10-13 14:16:00
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgł. do rejestracji listy kand. na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych

2010-10-13 14:14:00
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych oraz w sprawie zasad powoływania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

2010-10-13 14:12:00
Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej dot. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach

2010-10-13 14:10:00