?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Druk: Zaświadczenie dla męża zaufania

2010-11-10 15:18:00
Druk do wykorzystania przez komitety wyborcze zgłaszające kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

2010-10-19 16:15:00
Druk: Wniosek o dopisanie do spisu wyborcy niepełnosprawnego (zmiana obwodu głosowania na terenie miasta)

2010-10-18 12:20:00
Druk: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

2010-10-18 12:10:00
Druk: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

2010-10-18 12:00:00
Druk- Zgłoszenie kandydata do Miejskiej Komisji Wyborczej w Sosnowcu w wyborach samorządowych

2010-10-13 13:51:00
Druk- Zgłoszenie kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu w wyborach samorządowych zglosz OKW

2010-10-13 13:49:00
Druk: Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego ( dotyczy Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie do 20 tys. mieszkańców )

2010-10-13 13:47:00
Druk: Oświadczenie osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców

2010-10-13 13:46:00
Druk: Zawiadomienie Komitetu Wyborczego Wyborców o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach

2010-10-13 13:43:00