?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół Komisji Wyborczej z głosowania do Rady Dzielnicy Juliusz z dn. 8 czerwca 2014 roku.

2014-06-09 09:09:49
Obwieszczenie dot. zarejestrowanych kandydatów w wyborach do Rady jednostki pomocniczej - Dzielnicy Juliusz

2014-05-19 08:52:00
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowiec

2014-04-24 11:52:00
Formularz - Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

2014-04-24 10:23:00
Formularz Zgoszenia kandydata do Rady Dzielnicy Juliusz

2014-04-24 10:04:00
Komunikat Komisji Wyborczej dot. terminów dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych/

2014-04-24 09:37:00
Zarządzenie nr 351 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 7.04.2014 r. ws. powołania Komisji Wyborczej oraz ustalenia kalendarza czynności wyborczych dla przeprowadzenia wyborów (...).

2014-04-08 10:36:00
Uchwała Nr 971/LV/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady jednostki pomocniczej - Dzielnicy Juliusz.

2014-04-08 09:43:00
Uchwała Nr 929/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Juliusz.

2014-04-08 09:40:00
Uchwała Nr 928/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Juliusz.

2014-04-08 09:36:00