?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2018-07-19 14:29:40
WGK 08/06,07 Ulgi- umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne

2018-06-04 11:53:48
WGK 09/07,08,09,10 Ulgi- umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości p

2018-06-04 11:51:05