?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WZK-01/00 Uznawanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej-osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

2018-09-12 11:07:34
WZK-06/00 Przeznaczenie do wykonywania świadczeń na rzecz obrony

2018-09-12 11:02:32
WZK 04/00 Refundacja utraconego wynagrodzenia-dochodu przez żołnierzy rezerwy podczas ćwiczeń wojskowych

2018-09-12 10:58:43
WZK-02/00 Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej-osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za żołnierza samotnego

2018-09-12 10:55:20
WZK-07/00 Nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony

2018-09-12 10:48:13
WZK-05/00 Uznawanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

2018-09-12 10:45:09
WZK-03/00 Refundacja należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową i jej formy zastępcze

2018-09-12 10:37:38