?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WZO 02/03 Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej

2018-06-04 08:53:55
WZO 01/01,02 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych oraz barier w komunikowaniu się

2018-06-04 08:47:55
WZO 03/04 Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na organizację nowych lub przystosowanie istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

2018-06-04 08:37:36
WZO 04/05 Dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia lub naprawy przez osoby niepełnosprawne przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

2018-06-04 08:34:51
WZO 05/06 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej

2018-06-01 12:01:22
URZĄD MIEJSKI informuje pracodawców działających na terenie Sosnowca, o możliwości ubiegania się o środki finansowe PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami̶

2018-06-01 12:00:16