?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WDR 13/11,12 Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności – miejsce postojowe zastrzeżone „koperta”

2010-05-20 10:13:00
WDR 05/05 Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

2005-05-23 16:03:08
WDR 04/04 Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego

2005-05-23 15:58:12
WDR 03/03: Zajęcie pasa drogowego dotyczącego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2005-05-23 15:56:00
WDR 02/02 Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót

2005-05-23 15:53:16
WDR 01/01 Zajęcie pasa drogowego w celu lokalizacji obiektu handlowego

2005-05-23 15:50:20