?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WGK 05/17 Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją w ramach zwykłego korzystania z wód

2018-12-18 14:33:44
WGK 01/17 Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2018-06-01 10:10:36
WGK 02/17 Zezwolenia na zbieranie odpadów

2018-06-01 10:08:29
WGK 04/17 Zezwolenia na przetwarzanie odpadów

2018-06-01 10:04:58
WGK 11/00 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

2018-06-01 10:02:55
WGK-ROP 01.Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

2018-06-01 09:48:22
WGK-ROP 02. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

2018-06-01 09:46:26
WGK-ROP 03. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

2018-06-01 09:44:16
WGK-ROP 04. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

2018-06-01 09:40:35
WGK-ROP 05. Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust. 3 Ustawy o lasach

2018-06-01 09:35:27