?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WGG 01/01 Nadanie numeru porządkowego dla budynku

2018-06-01 09:07:32
WGG 02/02 Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

2018-06-01 09:05:18
WGG 03/03 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów

2018-06-01 09:04:10
WGG 06/09 Zgłoszenie prac geodezyjnych

2018-06-01 08:51:04
WGG 07/10 Wniosek o udostępnienie danych z powiatowego zasobu

2018-06-01 08:49:50
WGG 08/11 Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych

2018-06-01 08:48:18
WGG 09/12 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

2018-06-01 08:46:57
WNIOSEK O UZGODNIENIE SYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

2018-06-01 08:43:46