?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WGN 05/05 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego w trybie bezprzetargowym (na poprawę zagospodarowania)

2016-05-16 17:09:55
WGN 26/26 Przekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 207 (208) ustawy o gospodarce nieruchomościami

2016-05-16 17:04:46
WGN 20/20 ROZŁOŻENIE NA RATY BIEŻĄCYCH OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

2016-05-16 17:00:40
WGN 15/15 Stwierdzenie nabycia prawa wieczystego użytkowania z dniem 5.12.1990r. w trybie art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami

2016-05-16 16:58:12
WGN 11/11 Sprzedaż nieruchomości w trybie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami

2016-05-16 16:56:08
WGN 10/10 Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

2016-05-16 16:55:45
WGN 09/09 Rozłożenia na raty pierwszej opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu przekazanego w trybie bezprzetargowym

2016-05-16 16:55:19
WGN 08/08 Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu (gminnego, powiatowego, Skarbu Państwa)

2016-05-16 16:54:48
WGN 07/07 Nabycie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

2016-05-16 16:53:50
WGN 02/02 Bonifikaty /ulgi/ od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

2016-05-16 16:49:21