?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WGK 07/05 Zgoda na umieszczenie reklamy na słupie oświetlenia ulicznego - stanowiącej własność Gminy

2018-09-25 10:39:22
WGL 02/02 Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę

2018-05-28 16:27:48
WGL 01/01 Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

2018-05-28 16:24:44
WGK 06/00 Wskazanie lokalizacji urządzeń podziemnych będących własnością Gminy (sieci kanalizacji deszczowej)

2018-05-28 14:11:46
WDR 13/00 Wskazanie lokalizacji urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych będących własnością Gminy (sieci: oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej)

2018-05-28 13:57:49
WGK- ROP Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach

2018-05-28 13:47:51
WGK- ROP Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

2018-05-28 13:45:13
WGK 04/04 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2005-05-20 09:04:36