?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WGK 07/05 Zgoda na umieszczenie reklamy na słupie oświetlenia ulicznego - stanowiącej własność Gminy

2019-03-08 11:09:57
WGL 02/02 Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę

2019-02-19 14:34:40
WGL 01/01 Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

2019-02-19 14:33:50
WGK- ROP Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach

2018-05-28 13:47:51
WGK- ROP Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

2018-05-28 13:45:13
WGK 04/04 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2005-05-20 09:04:36