?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WGK 07/05 Zgoda na umieszczenie reklamy na słupie oświetlenia ulicznego - stanowiącej własność Gminy

2017-09-12 13:30:32
WGK- ROP Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

2017-09-08 08:16:32
WGK- ROP Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach

2017-09-08 08:13:56
WGK 01/01/ NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

2016-07-21 10:04:01
WGK 02/02 Najem mieszkań komunalnych

2016-07-21 10:03:19
WGK 06/00 Wskazanie lokalizacji urządzeń podziemnych będących własnością Gminy (sieci kanalizacji deszczowej)

2016-07-21 10:02:21
WGN 25/25 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy

2016-07-21 09:52:46
WDR 13/00 Wskazanie lokalizacji urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych będących własnością Gminy (sieci: oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej)

2016-07-21 09:52:00
WGK 03/03 WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

2016-07-19 13:52:23
WGK 04/04 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2005-05-20 09:04:36