?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 187/XVIII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr 986/LVI/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość...

2015-09-07 13:15:06
Uchwała Nr 181/XVIII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowiec dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej....

2015-09-07 13:07:27
Uchwała Nr 175/XVIII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 zmian Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana VIII/

2015-09-07 12:42:31
Uchwała Nr 169/XV/2015 z dn.15.07.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowiec dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września

2015-07-22 08:45:04
Uchwała Nr 168/XV/2015 z dn.15.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 478/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25.10.2012 roku w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody głosowania.....

2015-07-22 08:44:05
Uchwała Nr 165/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

2015-07-22 08:43:17
Uchwała Nr 162/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”, zatwierdzonego Uchwałą..

2015-07-22 08:42:32
Uchwała Nr 161/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta

2015-07-22 08:41:47
Uchwała Nr 160/XV/2015 z dnia 15.07.2015 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność w zakresie opieki.

2015-07-22 08:40:54
Uchwała Nr 159/XV/2015 z dnia 15.07.2015 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 494/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29.11.2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej

2015-07-22 08:40:04