?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O LINKU DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

2017-11-29 14:56:36
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

2017-11-16 08:42:32
projekt uchwały w sprawie powołania członków Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”.

2015-01-28 16:53:00
projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2015-01-28 16:52:00
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.

2015-01-28 16:39:00
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.

2015-01-28 16:35:00
projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

2015-01-16 15:51:00
załącznik do projektu uchwały ws odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” Sp. z o.o.

2015-01-16 14:39:00
projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” Sp. z o.o.

2015-01-16 14:36:00
załącznik do projektu uchwały ws uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu

2015-01-15 15:44:00