?

Rejestr IK 

 
 

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sosnowiec

Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
ul. Zamkowa 2
tel./fax 32 266 38 42
http://www.zameksielecki.pl
centrum@zameksielecki.pl

Teatr Zagłębia
ul. Teatralna 4
tel. 32 266 04 94, 32 266 87 67
www.teatrzaglebia.pl
sekretariat@teatrzaglebia.pl

Miejski Klub im. Jana Kiepury
ECK Sekretariat
ul. Będzińska 65
tel. 32 788 33 60
fax. 32 788 33 67
sekretariat@kiepura.pl
www.kiepura.pl
Klub
ul. Będzińska 6
tel. 32 291 39 48

Muzeum w Sosnowcu
ul. Chemiczna 12
tel. 32 363 16 70, 32 363 45 10
fax: 32 266 7944
muzeum@muzeum.org.pl
www.muzeum.org.pl

Bibliotek Główna
ul. E. Zegadłowicz 2
tel. 32 297 90 05
bibliotekaglowna@biblioteka.sosnowiec.pl
www.biblioteka.sosnowiec.pl

Miejski Dom Kultury "Kazimierz"
ul. Główna 19
tel. 32 269-41-19
klub@mdk-kazimierz.pl
www.mdk-kazimierz.pl

Miejski Klub "Maczki"
ul. Krakowska 26
41-217 Sosnowiec
tel. 32 294 81 28
biuro@klubmaczki.pl
www.klubmaczki.pl

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sosnowiec, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sosnowiec:

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sosnowiec prowadzi Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,
ul. Małachowskiego 3, 41-200 Sosnowiec tel. 32 296 06 47, pok. 33, godziny pracy Wydziału: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – piątek 7.30 - 15.30.Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa
w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.”

 

Załączniki

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY.pdf

Data: 2017-02-15 12:13:44 Rozmiar: 147.04k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2818
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2012-08-23 08:06:00
Czas publikacji: 2017-02-15 12:13:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak