?

Pozostałe Jednostki 

 

 
 

Agencja Rozwoju Lokalnego

ul. Teatralna 9

(032) 266-50-41  www.arl.org.pl

Grzegorz Dąbrowski

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

ul. Ostrogórska 43

(0-32) 292 55 90-92 http://www.sosnowieckiewodociagi.pl/

Magdalena Pochwalska

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

ul. Lenartowicza 73

(0 32) 263-51-17           www.pkm.pl/          

Marek Pikuła

 

Miejski Zakład Usług Komunalnych

ul. Plonów 22/1


(0 32) 291 79 22

www.mzuk.sosnowiec.pl

Rafał Łydek

Straż Miejska

ul. Małachowskiego 3

(032) 296 06 54

Zbigniew Krupa

Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza "SCW" Sp.zo. o.

ul. 3 Maja 11

(32) 733-22-99 www.kuriermiejski.com.pl

Hanna

Michta

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o. o

ul. Korczaka 7

(032) 364-20-45

Edyta Kulczyńska

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych

ul. Partyzantów 10a

(032) 290 18 65

Joanna Sekuła

Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o. o

ul. Grenadierów

(032) 263 47 23

Henryk Mantura

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Mościckiego 14

(032) 296 06 83

Krystyna Kozioł

Muzeum w Sosnowcu

ul. Chemiczna 12

(032) 363 16 70 www.muzeum.org.pl 

Paweł Dusza

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Warszawska 6

(032) 266 33 96 www.biblioteka.sosnowiec.pl

Elwira Kabat-Georgijewa 

Miejski Klub "Maczki"

ul. Krakowska 24

(032) 294 81 28 www.klubmaczki.pl

Agnieszka Kozińska

Miejski Klub im. Jana Kiepury

ul. Będzińska 6

(032) 291 39 48 www.kiepura.pl

Michał Góral

Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki

ul. Zamkowa 2

(032) 266 38 42

www.zameksielecki.pl

Jolanta Skorus

Teatr Zagłębia

ul. Teatralna 4

(032) 266 07 91 www.teatrzaglebia.pl

Zbigniew Leraczyk

Miejski Dom Kultury „Kazimierz”

ul. Główna 19

(032) 609 96 86          www.mdk-kazimierz.pl

Rafał Rybak

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. 3 Maja 41

(032) 266 34 26 http://mosir.sosnowiec.pl

Rafał Łydek

Wojewódzki  Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu

ul. Krzywa 2

(032) 266 46 66

Anna Wójcik

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Hostel Pomocy Społecznej

 

ul. Szymanowskiego 5a

 

 

 

 

ul. Kraszewskiego 21

(032) 298-93-87

(032) 298-93-88
(032) 298-89-85

 

 

(032) 298-00-49

Leszek Falis

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów

 

 

ul. Szymanowskiego 5a

 

 

ul. Szybikowa 8

 

 

ul. Żeromskiego 4b

 

 

 

 

(032) 298-93-88
(032) 298-89-85

 

(032) 266-37-01

 

 

(032) 266-54-32

 

 

Ogrzewalnia

ul. Piotrkowska 23

0-501358211

Mieszkania Chronione

ul. Szymanowskiego 5a

(032) 298-93-88

Stołówka

 

ul. Szymanowskiego 5a

 

 

Pl. Kościuszki 5

 

 

 

(032) 298-93-88
(032) 298-89-85

 

(032) 266-40-30

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Dzienny Dom Pomocy Społecznej

 

ul.Grota Roweckiego 2

0-505166421

(032) 293-20-78

Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych

ul. Piotrkowska 19

tel. (032) 294-70-52

Dom Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2

ul. Jagiellońska 2

(032) 292 41 01

www.dpsnr2.pl

Jadwiga Siodłak

Dom Pomocy Społecznej Nr 1

ul. gen. Wł. Andersa 81b

www.dps1sosnowiec.pl

mail: sekretariat@dps1sosnowiec.pl

tel. 32/2665042, 32/2921191

Elżbieta Matuszczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 33

(32) 296-22-01

www.mopssosnowiec.pl

Monika Holewa

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

ul. Mireckiego 4

(032) 299 73 39

Jacek Markowski

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1

ul. Staropogońska 64a

(032) 290 62 79

Elżbieta Malinowska-Gulińska

Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie  Zespół Administracyjno-Finansowy                                  ul. Sucha 21 32 785 46 00                                     32 785 46 01                           502 022 495  sekretariat@cow.org.pl Jolanta Moćko
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 1                     ul.Piwnika Ponurego 9 32 291 19 30 Anna Rykała
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 2                u. Sucha 21 32 291 22 14 Izabella Madeyska
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 3                ul. Szczecińska 11 32 291 74 86  Katrzyna Indyka
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 4                     ul. Koszalińska 51-53 32 263 96 71 Agata Wąs

 

ŻŁOBEK MIEJSKI

 

 

 

 

Siedziba:

41-219 Sosnowiec

ul. Bolesława Prusa 253a

 

32/ 263-61-71

e-mail:zmsc@sosnowiec.edu.pl
www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl

 

Barbara Wieczorek

Oddziały Żłobka:

 

Nr 1

ul. Wojska Polskiego 19

 

Nr 2

ul. Jagiellońska 13F

 

 

Nr 3
ul. Białostocka 17

 

 

Nr 4

ul. Staropogońska 64a

 

Nr 5

ul. Bolesława Prusa
253a


Nr 6
 ul. Czołgistów 5   

 

 

32/ 299-69-27

 

 

32/ 292-39-20

 
32/ 753-70-49 

    

32/ 291-24-13
 

 

32/ 263-34-01
tel : 32/263-24-18

 

 


Liczba odwiedzin : 6804
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2008-06-16 11:09:00
Czas publikacji: 2018-02-12 16:13:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak