?

Placówki Służby Zdrowia 

 

 

 

Nazwa i nr placówki

Adres

Nr telefonu

Nazwisko i imię dyrektora

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

(032) 41-30-100

(032) 41-30-101

Prezes Zarządu - Artur Nowak

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

ul. Zegadłowicza 3

(032) 266-04-21

Prezes Zarządu - Artur Nowak

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II

ul. G. Zapolskiej 3

(032) 263-00-58

Andrzej Siwiec

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary

ul. Plac Medyków 1

(032) 368-20-00

Iwona Łobejko

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

ul. Kościelna 13

(032) 266-08-85

Edmund Anczyk

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

ul. Wawel 15

41-200 Sosnowiec

(032) 368-67-65

Małgorzata Łokas

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1

ul. Wojska Polskiego 19

(032) 299-31-67


Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 4

ul. Nowopogońska 57

(032) 266-19-68


Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 9

ul. Wawel 15

(032) 368-48-00


Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 10

ul. Hallera 5

(032) 291-37-87
Przychodnia Milowice Sp. z o.o.

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 14

41-203 Sosnowiec

(032) 363-08-50

Dorota Grad

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Hallera 5

(032) 291-37-87


Centrum Psychoterapii I Leczenia Uzależnień

ul. 3-go Maja 33

(032) 266-24-34

Damian Zdrada

Izba Wytrzeźwień

ul. Piotrkowska 23

41-200 Sosnowiec

(032) 266-10-30

Grzegorz Zdebelak

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Pogotowia 1

(032) 266-28-23;24

Zbigniew Cebo

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe

ul. Teatralna 9

(032) 292-16-04

Marek Jeremicz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - Oddział Terenowy Sosnowiec

ul. Zegadłowicza 3

(032) 297-99-57

Stanisław Dyląg

 


 


Liczba odwiedzin : 2154
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Filbier
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2008-06-11 12:33:00
Czas publikacji: 2008-06-11 12:33:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak