?

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK) 

 

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK)
ul. Rzeźnicza 12, pok. 401, 402, 405, 406, 407
 
Tel.
32 292 02 96
32 292 02 37
32 297 20 37
 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) ul. Wiejska 160
Tel. 32 266 52 20
 
e-mail: 
wzk@um.sosnowiec.pl
pczk-sosnowiec@katowice.uw.gov.pl
 
Naczelnik Wydziału
Naczelnik - Marcin Węglarski
tel. 32 297 20 38
e-mail: nacz.wzk@um.sosnowiec.pl
 
Wydział koordynuje i prowadzi sprawy z zakresu:
1. Zarządzania kryzysowego, w tym związane z pełnieniem przez Prezydenta zwierzchnictwa w stosunku do miejskich (powiatowych) służb, inspekcji i straży.
2. Obrony cywilnej oraz systemu ochrony ludności.
3. Bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. Przygotowań obronnych państwa, w tym w szczególności dotyczących:
planowania obronnego, organizacji stałego dużuru i głównego stanowiska kierowania,
kontroli realizacji zadań obronnych w podmiotach gospodarczych i instytucjach na terenie miasta,
organizacji punktu kontaktowego HNS dla potrzeb wsparcia sił zbrojnych.
5. Nadzoru nad realizacją budżetu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W strukturze Wydziału funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, do zadań którego należy:
1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
5. Współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
6. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 
 
 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK) 

Referat Obrony Cywilnej 

Rafał Zawartka

kier. referatu

pok. 401

32 292 02 96

wzk@um.sosnowiec.pl

Piotr Kiełtyka

podinspektor

pok. 406

32 297 20 37

 

Marek Klich

podinspektor

pok. 402

32 292 02 96

wzk@um.sosnowiec.pl

pczk-sosnowiec@katowice.uw.gov.pl

Anna Wiejacha

pomoc administracyjna

pok. 402

32 292 02 96

wzk@um.sosnowiec.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego

Piotr Kolano

główny specjalista

ds. zarządzania kryzysowego

pok. 407

32 292 02 37

wzk@um.sosnowiec.pl

Jacek Gusal

inspektor

pok. 406

32 297 20 37

wzk@um.sosnowiec.pl

Dyżurni ul. Wiejska 160 

Krzysztof Marzec

podinspektor

32 266 52 20

wzk@um.sosnowiec.pl

pczk-sosnowiec@katowice.uw.gov.pl

Mirosław Szyszka

podinspektor

Tomasz Uroczyński

podinspektor

Marcin Bargieł

inspektor

Krzysztof Cierniak

podinspektor

 

 


Liczba odwiedzin : 8655
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 08:09:19
Czas publikacji: 2017-03-23 10:51:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak