?

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK) 

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK)

ul. Rzeźnicza 12

tel: 32 292 02 96

e-mail: wzk@um.sosnowiec.pl

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)

ul. Wiejska 160

tel. 32 266 52 20

e-mail: wzk@um.sosnowiec.pl

pczk-sosnowiec@katowice.uw.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

Marcin Węglarski

ul. Rzeźnicza 12

tel. 32 297 20 38

e-mail: nacz.wzk@um.sosnowiec.pl

 

Wydział koordynuje i prowadzi sprawy z zakresu:

 

1. Zarządzania kryzysowego, w tym związane z pełnieniem przez Prezydenta zwierzchnictwa w stosunku do miejskich (powiatowych) służb, inspekcji i straży.

2. Obrony cywilnej oraz systemu ochrony ludności.

3. Bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Przygotowań obronnych państwa, w tym w szczególności dotyczących:

planowania obronnego, organizacji stałego dyżuru i głównego stanowiska kierowania,

kontroli realizacji zadań obronnych w podmiotach gospodarczych i instytucjach na terenie miasta, organizacji punktu kontaktowego HNS dla potrzeb wsparcia sił zbrojnych.

5. Nadzoru nad realizacją budżetu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W strukturze Wydziału funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, do zadań którego należy:

1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.

4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.

5. Współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

6. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

7. Prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową.

8. Organizacja akcji kurierskiej.

9. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obronności kraju oraz koordynacja działań podejmowanych w tym zakresie.

10. Rejestracja obywateli Polskich, którzy ukończyli 18-ty rok życia

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK) 

Referat Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

Jacek Gusal

kier. referatu

pok. 401

32 292 02 96

kier.wzk@um.sosnowiec.pl

Karolina Pierścionek

podinspektor

pok. 402

32 292 02 96

 wzk@um.sosnowiec.pl

Marek Klich

podinspektor

pok. 402

32 292 02 96

wzk@um.sosnowiec.pl

pczk-sosnowiec@katowice.uw.gov.pl

Anna Wiejacha

pomoc administracyjna

pok. 402

32 292 02 96

wzk@um.sosnowiec.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego

Dyżurni ul. Wiejska 160 

Krzysztof Marzec

podinspektor

32 266 52 20

wzk@um.sosnowiec.pl

pczk-sosnowiec@katowice.uw.gov.pl

Mirosław Szyszka

podinspektor

Tomasz Uroczyński

podinspektor

Piotr Kiełtyka

podinspektor

Krzysztof Cierniak

podinspektor

Referat Spraw wojskowych

Romuald Majewski

kier. referatu

pok. 9

32 296 38 96

rsw@um.sosnowiec.pl

Piotr Kolano

główny specjalista

pok. 4

32 296 38 92

rsw@um.sosnowiec.pl

Marcin Bargieł

inspektor

pok. 5

32 296 38 92

rsw@um.sosnowiec.pl

Władysław Ducki

podinspektor

pok.8

32 296 38 96

rsw@um.sosnowiec.pl

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 11882
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 08:09:19
Czas publikacji: 2018-01-16 13:44:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak