?

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK) 

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK)

ul. Rzeźnicza 12

tel: 32 292 02 96

e-mail: wzk@um.sosnowiec.pl

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)

ul. Rzeźnicza 12

tel. 32 266 52 20

e-mail: wzk@um.sosnowiec.pl

pczk-sosnowiec@katowice.uw.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

Marcin Węglarski

ul. Rzeźnicza 12

tel. 32 297 20 38

e-mail: nacz.wzk@um.sosnowiec.pl

 

Wydział koordynuje i prowadzi sprawy z zakresu:

 

1. Zarządzania kryzysowego, w tym związane z pełnieniem przez Prezydenta zwierzchnictwa w stosunku do miejskich (powiatowych) służb, inspekcji i straży.

2. Obrony cywilnej oraz systemu ochrony ludności.

3. Bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Przygotowań obronnych państwa, w tym w szczególności dotyczących:

planowania obronnego, organizacji stałego dyżuru i głównego stanowiska kierowania,

kontroli realizacji zadań obronnych w podmiotach gospodarczych i instytucjach na terenie miasta, organizacji punktu kontaktowego HNS dla potrzeb wsparcia sił zbrojnych.

5. Nadzoru nad realizacją budżetu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W strukturze Wydziału funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, do zadań którego należy:

1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.

4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.

5. Współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

6. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

7. Prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową.

8. Organizacja akcji kurierskiej.

9. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obronności kraju oraz koordynacja działań podejmowanych w tym zakresie.

10. Rejestracja obywateli Polskich, którzy ukończyli 18-ty rok życia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK) 

Referat Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

Jacek Gusal

kier. referatu

pok. 401

32 292 02 96

kier.wzk@um.sosnowiec.pl

Agnieszka Grabiec

inspektor

pok. 407

32 292 02 37

wzk@um.sosnowiec.pl

Monika Pawlik

podinspektor

pok. 407

32 292 02 37

wzk@um.sosnowiec.pl

Anna Wiejacha

pomoc administracyjna

pok. 402

32 292 02 96

wzk@um.sosnowiec.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego

Mariusz Stokowski

podinspektor

pok.406

32 297 20 37

wzk@um.sosnowiec.pl

Mariusz Szeląg

pomoc

administracyjna

Pok. 406

32 297 20 37

wzk@um.sosnowiec.pl

Dyżurni PCZK

Krzysztof Marzec

podinspektor

32 266 52 20

wzk@um.sosnowiec.pl

pczk-sosnowiec@katowice.uw.gov.pl

Mirosław Szyszka

podinspektor

Tomasz Uroczyński

podinspektor

Piotr Kiełtyka

podinspektor

Krzysztof Cierniak

podinspektor

Ireneusz Wajs

podinspektor

Wiesław Jabłoński

podinspektor

Adam Szydło

podinspektor

Marcin Bargieł

inspektor

Leszek Łakomik

podinspektor

Referat Spraw wojskowych

Romuald Majewski

kier. referatu

pok. 9

32 296 38 96

rsw@um.sosnowiec.pl

Piotr Kolano

główny specjalista

pok. 4

32 296 38 92

rsw@um.sosnowiec.pl

Władysław Ducki

podinspektor

pok.8

32 296 38 96

rsw@um.sosnowiec.pl

 


Liczba odwiedzin : 12583
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Tajer
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 08:09:19
Czas publikacji: 2018-06-21 14:18:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak