?

STATUT MIASTA SOSNOWCA 

 
 

Statut Miasta Sosnowca został przyjęty Uchwałą Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 23 stycznia 2003 r. ws. zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca i został zmieniony uchwałami:

Nr 93/VIII/03 z dnia 27.02.2003 r.,

Nr 189/XIV/03 z dnia 25.09.2003 r.,

Nr 360/XXIII/04 z dnia 22.04.2004 r.,

Nr 829/XLVII/05 z dnia 22.12.2005 r.,

Nr 1038/LVII/06 z dnia 26.10.2006 r.,

Nr 143/X/07 z dnia 29.03.2007 r.,

Nr 346/XXVII/08 z dnia 27.03.2008 r.,

Nr 673/LI/09 z dnia 29.10.2009 r.,

Nr 832/LXII/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Nr 833/LXII/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.,

Nr 21/III/10 z dnia 21.12.2010 r.,

Nr 140/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

Nr 922/LXVII/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

 

Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 lutego 2003 roku unieważnił uchwałę Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 23 stycznia 2003 r. ws. zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca w części określonej w §13 pkt 3 i §49 Statutu Miasta Sosnowca, stanowiącego jej załącznik.

 

Załączniki

Uchwała nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca wraz z uchwałami zmieniającymi

Data: 2018-02-01 11:03:13 Rozmiar: 23.05M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 922/LXVII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca ze zm.

Data: 2018-11-19 15:15:58 Rozmiar: 235.09k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 5475
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Bartosik
Czas wytworzenia: 2007-09-03 08:33:21
Czas publikacji: 2018-11-19 15:15:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak