?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/IV/71/2017 z 18.04.2017 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykon. budżetu za 2016 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal.

2017-04-27 14:12:45
Uchwala Nr 4200 IV 145 2016 z 15.09.2016 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonej przez Prezydenta M. S-ca informacji o przebiegu wyk. budżetu za I półrocze 2016

2016-09-26 15:50:18
Uchwala Nr 4200 IV 92 2016 z 19.05.2016 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wys. 120 mln zł w EBI

2016-05-30 17:17:13
Uchwała Nr 4200/IV/10/2015 z 05.01.2016 IV SO RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu M. S-ca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2016-01-22 12:36:17
Uchwała Nr 4200/IV/9/2016 z 05.01.2016 IV SO RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.323.435 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 M. S-ca

2016-01-22 12:27:31
Uchwala Nr 4200 IV 239 2015 z 27.11.2015 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Miasta Sosnowca

2015-12-09 12:50:11
Uchwala Nr 4200 IV 238 2015 z 27.11.2015 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2

2015-12-09 12:48:54
Uchwala Nr 4200 IV 237 2015 z 27.11.2015 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materi

2015-12-09 12:47:10