?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/IV/67/2016 z 8.04.2016 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykon. budżetu za 2015 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal.

2016-05-09 17:00:53
Uchwała Nr 4200/IV/193/2015 z 08.09.2015 IV SO RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez P.M.S. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015.

2015-09-14 16:52:05
Uchwała Nr 4200/IV/69/2015 z 11.02.2015 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości kwoty długu m. S-ca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2015-04-28 14:02:15
Uchwała Nr 4100/IV/238/2014 z 2.12.2014 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2026.

2014-12-10 14:19:00
Uchwała Nr 4100/IV/237/2014 z 2.12.2014 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadn. i mat. inf.

2014-12-10 14:09:00