?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/IV/118/2015 z 15.04.2015 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykon. budżetu za 2014 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal.

2015-04-28 14:06:33
Uchwała Nr 4100/IV/167/2014 z dn. 4.09.2014 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

2014-09-26 13:38:00
Uchwała Nr 4100/IV/16/2014 z 14.01.2014 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sosnowca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2014-05-16 15:11:00