?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4100/V/55/2011 z 23.03.2011 r. V SO RIO w Katowicach w spr: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu m. Sosnowca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2013-07-18 13:26:00
Uchwała nr 4100/V/173/2011 z 27.09.2011 RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez PM Sosnowca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

2013-04-24 08:30:00
Uchwała Nr 4100/IV/91/2012 z 19.04.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal.

2013-04-24 08:27:00
Uchwała Nr 4100/V/54/2011 z dnia 23 marca 2011 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej na 2011

2011-04-08 11:03:00
Uchwała Nr 4100/V/185/2010 z 15.12.2010 r. V SO RIO w Katowicach w spr: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.

2010-12-29 14:53:00
Uchwała Nr 4100/V/184/2010 z 15.12.2010 r. V SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 86.008.596 zł, przedstawionego w proj. u. budżetowej na 2011 rok M. S-ca.

2010-12-29 14:48:00
Uchwała Nr 4100/V/183/2010 z 15.12.2010 r. V SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowca proj. u. budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami inform.

2010-12-29 14:45:00